• 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • 9.png
 • 10.png
 • 11.png
 • 12.png
 • 13.png
 • 14.png
NEWS
Prosument PDF Drukuj Email
czwartek, 12 czerwca 2014 05:14

 

UWAGA!

Nabór wniosków do programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie ciągłym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii"realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Część 4a). W ramach części pilotażowej programu przeznaczono środki na dofinansowanie przedsięwzięć w kwocie 100 mln złotych do wydatkowania w latach 2014-2017, z możliwością zawierania umów do 2015 r.


Beneficjentami pomocy składającymi wnioski o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego. Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi. W momencie składania wniosku beneficjent musi posiadać wstępne umowy, określające m.in. warunki realizacji, finansowania, udostępniania nieruchomości dla celów instalacji i eksploatacji inwestycji oraz kontroli, z osobami fizycznymi, wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi (lista instalacji w budynkach stanowi załącznik do wniosku).
Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:
• dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
• pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.
Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 1 mln zł.
Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł (6 rodzajów) do produkcji:
• energii elektrycznej,
• ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych.


Aby wziąć udział w programie gmina musi wypełnić ONLINE.

https://gwd.nfosigw.gov.pl:442

żeby założyć konto gminy trzeba kliknąć "zarejestruj"

Więcej o programie Prosument:

www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow/

Najważniejsze informacje :

- Wniosek składany jest bezpłatnie i nie zobowiązuje do podpisania umowy z Nfoś (jest to tylko tymczasowa rezerwacja środków)

- Minimalna kwota we wniosku na inwestycje to 1 mln pln

- Maksymalna realna do osiągnięcia to 2 mln wartości inwestycji

- Najważniejsze aby środki zarezerwować najpóźniej do piątku (nieoficjalnie wiadomo że wnioski są już złożone na ok. 70 mln pln (ponad połowa puli))

Plan działania:

Rezerwacja środków przez gminy do piątku i umówienie warunków prosumenta do końca czerwca. Gmina na podpisanie umowy z NFOŚiGW ma czas do końca 2015r, - jeżeli to się nie wydarzy środki wracają do puli. W razie pytań proszę o kontakt.

 
Wesołych Świąt Wielkanocnych PDF Drukuj Email
niedziela, 20 kwietnia 2014 05:12

Życzenia ECO Projekt Wielkanocne

 
Nowelizacja Prawa zamówień publicznych PDF Drukuj Email
sobota, 01 marca 2014 04:47

Sejm uchwalił nowelizację Prawa zamówień publicznych w zakresie podwyższenia progu stosowania ustawy Pzp oraz wprowadzenia zmian uwzględniających specyfikę działalności naukowo-badawczej i kulturalnej

 
 
altJak informuje oficjalna strona Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych stanowiąca przedłożenie rządowe.
 


Zasadnicza zmiana wprowadzana przedmiotową ustawą dotyczy podwyższenia progu zastosowania ustawy Pzp. Przewidziana w ustawie wysokość progu została zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy Pzp, będzie dotyczyła wszystkich kategorii  zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych.
 
Konsekwencją przyjęcia tego rozwiązania były zmiany w ustawie  z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) oraz w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) w przepisach, które odwołują się do kwoty 14 tys., warunkującej dotychczas stosowanie ustawy Pzp.
 
Przedmiotowa nowelizacja wprowadza także oczekiwane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska naukowo-badawcze zmiany w zakresie wyłączenia z obowiązku stosowania ustawy Pzp zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, czyli mniejszej niż tzw. progi unijne, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju (art. 4 pkt 8a).
 
<< pierwsza < poprzednia 21 22 23 24 następna > ostatnia >>